Parker 690

Bow rider

Parker 690
Parker Ribs

Parker 690 Bow rider

Length overall
7.4 m
Beam overall
2,45 m
Draught without engine
0.4 m
Weigth without engine
1450 kg
Fuel tank capacity
230 L
Fresh water tank capacity
40 L
Black water tank capacity
40 L
Persons
7
CE
C
Maximum engine
250 HP
Hull length
6.45 m
Height from waterline
1.25 m
Height (w/o accessories)
1.65 m

Have questions? Get in touch.

Newsletter

Parker Poland Sp. z o.o.

  ul. Firmowa 30,

  05-152 Cząstków Polski, Poland

Contact

  +48 22 785 11 11

  +48 22 785 09 99

  parker@parker.com.pl

Follow us

Parker Poland Sp. z o. o.  realizuje projekt w ramach działania 3.4. dotacje na Kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest:” Dofinansowanie  do Kapitału Obrotowego – w związku ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19, określonego  we wniosku o dofinasowanie nr POIR.03.04.00-14-0330/20”.
Dofinansowanie projektu z UE: 127 128,00 PLN